Kolekcije
/ KOLEKCIJA SAVREMENOG PORTRETA /
UvećajObuhvata djela nastala s kraja XiX i XX vijeka a dominantnu cjelinu čine ostvarenja nastala potkraj sedme decenije. To su uglavnom djela koja su prezentirana na velikim revijalnim izložbama južnoslovenskih naroda počev od 1967, od kojih se formirala vrijedna zbirka koja obuhvata crteže, grafike, akvarele, ulja i skulpture zasebne llikovne estetske validnosti uz uvažavanje svih generacijskih, stilsko i likovno - problemskih usmjerenja.
/ KOLEKCIJA SKULPTURA /
UvećajU sklopu "Kolekcije savremenog portreta" je i kolekcija skulptura. Ova kolekcija sadrži radove: Koste Angeli Radovania, Ibrahima Bilajaca, Stevana Bodnarova, Branka Ružića, Ivana Sabolića, Stipe Sikirice, Dragiše Trifkovića, Marija Ujevića, Vanja Raduša, Franje Ledera, Aleksandra Zarina, Zdenka Grgića, Vjekoslava Rukljače i drugih.
/ ADELA BEHR VUKIĆ /
UvećajKolekcija crteža, grafika, akvarela i ulja ADELE BEHR VUKIĆ, prve žene slikara u Tuzli i Bosni i Hercegovini, najkompletnija je zbirka ove umjetnice čiju značajnu stvaralačku cjelinu predstavlja grafički opus po kojem njoj pripada pionirska uloga u formiranju umjetničke atmosfere Bosne i Hercegovine s početka XX vijeka.
/ JAMES (HAIM) PINTO /
UvećajLEGAT HAIMA DŽEMSA PINTA ustanovljen je 1987. godine donacijom samog umjetnika i njegovih sestara Erne Englander i Nade Milland. Legat obuhvata 117 crteža, grafika, slika i skulptura. Ovim legatom u značajnoj mjeri je obogaćen umjetnički fondus Međunarodne galerije portreta, a time i proširene dimenzije njenog profesionalnog interesa.
/ ISMET MUJEZINOVIĆ /
Uvećaj Galerija ISMET MUJEZINOVIĆ ustanovljena je 2. decembra 1982. godine u okviru galerije portreta, koja obuhvata crteže, akvarele, grafike i slike umjetnika nastalih u periodu od 1925. godine do kraja osme decenije.
Ismet Mujezinović je rođen 2. decembra 1907. godine u Tuzli, gdje je i umro 7. januara 1984. godine. Završava Kraljevsku akademiju za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu 1929. godine. U periodu od 1931. do 1933. godine boravi u Francuskoj gdje, upisuje postdiplomski studiji odsjek historija umjetnosti na Sorboni. Za vrijeme boravka u Francuskoj posjećuje muzeje i galerije, ateljee francuskih slikara – Lota, Ortisa i drugih. Po povratku iz Francuske boravi u Zagrebu, Bijeljini i Tuzli. Nastanjuje se u Sarajevu gdje se formiraju umjetnička udruženja „Četvorica“ i „Krug“, „Colegium artisticum“ u čijim se akcijama značajno angažuje. U NOB-u učestvuje kao borac, propagandista, novinar, glumac, reditelj. Za vrijeme Prvog zasjedanja AVNOJ-a dekoriše dvoranu u kojoj je održano zasjedanje. Ilistruje prva Andrićeva djela. Jedan je od incijatora za osnivanje Državne škole za slikarstvo u Sarajevu. S grupom jugoslovenskih umjetnika 1946/47 i 1977. učestvuje u portretisanju Tita. Godine 1953. prelazi iz Sarajeva u Tuzlu gdje radi na velikim figuralnim kompozicijama iz NOB-a . Imao veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bio je redovan član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, dopisni član Jugoslovenske znanosti i umjetnosti u Zagrebu, član Savjeta federacije, prvi počasni doktor nauka univerziteta u Tuzli i jedan od osnivača Galerije portreta Tuzla.
/ TITO U DJELIMA LIKOVNIH UMJETNIKA /
UvećajStalna postavka „Tito u djelima likovnih umjetnika“, spontana inicijativa ugrađenog čina djelatnosti Međunarodne galerije portreza Tuzla oživotvorenje stvaralačkog zanosa zapostavljene značajne teme likovnog stvaralaštva portreta, najupečatljiviji, najbogatiji doprinos usmjeravaju humanističkog življenja u radosti stvaralaštva.
Portreti Tita su nastali 1947. u Beogradu i 1977. godine u Bugojnu.
/ OPĆA ZBIRKA /
UvećajOva kolekcija sadrži radove: Ismeta Mujezinovića, Rodoljuba Anastasova, Adele Behr Vukić, Nezira Čorbića, Mensura Derviševića, Kosta Hakman, Ljube Laha, Omera Mujadžića, Ismara Mujezinovića, Sigo Sumereckera, Ive Šeremeta, Nesima Tahirovića i drugih.
/ INTERNACIONALNA ZBIRKA PORTRETA (INTERBIFEP) /
UvećajOna čini zaseban segment koji problematizira temu portreta u oblasti crteža i grafike. Nastala 1980 godine. Ova kolekcija obuhvata radove umjetnika iz različitih kulturnih središta Evrope, Azije, Afrike, Amerike kao i sa prostora bivše Jugslavije.

/ Korisne informacije

Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka u vremenu od 08 - 15 sati i subotom od 09 - 13 sati.
Tel/fax: +387 35 276 150
Gsm: +387 61 185 733
Email: galerijaportretatuzla@gmail.com i interbifep@gmail.com

Atelje Ismet Mujezinović